Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/r42419sice/public_html/wp/wp-includes/post-template.php on line 275

Raport privind informatia de mediu SC SICERAM SA Sighisoara Trimestrul III 2012

SC SICERAM SA se conformeaza legislatiei actuale de mediu si oricaror schimbari / modificari survenite in legislatia romana sau europeana referitoare la procesele si activitatile desfasurate.

SC SICERAM SA se preocupa permanent de imbunatatirea performantelor sale de calitate si mediu, de prevenirea poluarii, promovind o politica de reducerea impactului negativ ale activitatilor sale asupra mediului fara a afecta calitatea lucrarilor efectuate
Conducerea societatii acorda o atentie deosebita protectiei si conservarii mediului inconjurator prin:
– respectarea legislatiei in domeniul mediului si acolo unde este posibil atingerea unor performante de referinta in domeniul ceramicii pentru constructii.
– Minimalizarea impactului general asupra mediului de produsele si procesele noastre printr-o utilizare eficienta a energiei, gazului metan,materiilor prime si materialelor in toate activitatile noastre.
– Monitorizarea permanenta a tuturor proceselor si aplicarea celor mai bune metode de operare a instalatiilor si echipamentelor.
– Reducerea, colectarea separata, valorificarea sau refolosirea deseurilor reciclabile de hartie, carton,plastic,lemn,metale.
– Comunicarea si colaborarea sincera si transparenta cu angajatii, partenerii, clientii, furnizorii, institutiile publice si comunitatea locala in ceea ce priveste protectia mediului
– Dezvoltarea in randul angajatilor nostrii, prin instruire permanenta, a unei culturii de protejare si respect a mediului in care isi desfasoara activitatea, deviza noastra fiind “Construieste CA SA traiesti in armonie cu natura”.
In cadrul societatii ,avem implementat un sistem de management al calitatii conform SR EN 9001/2008; prin care s-a elaborat procedurii pentru ca intreg personalul sa fie constientizat asupra importantei conformitatii cu cerintele de mediu impunse prin autorizatia integrata de mediu.

Monitorizarea activitatii

Calitatea factorilor de mediu,aer/apa/sol este controlata prin activitatea desfasurata de societate prin determinarile efectuate de catre Laboratoare specializate si acreditate conform SR EN 17025 / 2005, conform cerintelor impunse prin actele de reglementare.
Se monitorizeza : calitatea aerului astfel: emisiile in atmosfera de la surse fixe
calitatea apelor de la canalizare din incinta societatii, evacuarile directe prevazute in Autorizatia de Gospodarire a Apelor,conform frecventelor prevazute in autorizatia Integrata de Mediu.
Activitatea SC SICERAM SA este monitorizata periodic prin inspectii de specialitate ale reprezentantilor ARPM Sibiu, APM Mures ,Garda Nationala de Mediu-Comisariatul judetean Targu Mures, Directia Apelor Mures. In urma inspectiilor sunt intocmite Procese Verbale/Note de constatare/Rapoarte de inspectie.

Informatii referitoare la gradul de respectare a cerintelor legale privind mediul:

1. Emisiile in aer: valori limita/grad de respectare
Parametrii Limite admise Grad de conformare

E pulberi 20 mg/Nmc 27.8 mg/Nmc
E CO 200 mg/Nmc 419 mg/Nmc
ESox 500 mg/Nmc Ok
E NOx 250 mg/Nmc Ok
E flor 5 mg/Nmc Ok
E cloruri 30 mg/Nmc Ok

2 Apa evacuata la canalizare, conditii impuse de legislatia in vigoare / mod de respectare

Parametrii Valori admise Grad de respectare( verificat de SC Aquaserv )

Ph 6.5- 8.5 OK
Materii in suspensie 350.0 mg/l Ok
CB O5 300.0 mg/l Ok
CCOCr 500.0 mg/l Ok
Substante extractibile 30 mg/l Ok

2. Apa pluviala

Materii in suspensie 60 mg/l Ok
Produse petroliere 5 mg/l OK

3. Evidenta ,gestiunea si managementul deseurilor

Ctegorie deseu Cantitate generate
Trim I 2010 Cantitate valorificata sau predate spre gestionare
Deseu metale 16.2 tone 16.2 tone
Deseu plastic 10.915 tone 10895 tone
Deseu carton,hirtie 35.965 tone 15.635 tone
Deseu produse arse 622 tone 615 tone
Deseu lemn 3.85 tone 3.65 tone
Deseu menajer 61 mc 61 mc

In vederea gestionarii in bune conditii si conform cu legislatia in vigoare, SC SICERAM SA, a incheiat contracte de prestari servicii cu societati care activeaza in domeniul colectarii,reciclarii si valorificarii deseurilor.
Va stam la dispozitie pentru detalii si alte informatii, cat si pentru sugestiile si propunerile dumneavoastra.
Persona de contact : Florin Lazar
Tel: 0265772251/int 127
e-mail; office@siceram.ro

Descarcă PDF