Raport privind informatia de mediu SC SICERAM SA Sighisoara Trimestrul II 2012

RAPORT PRIVIN INFORMATIA DE MEDIU
SC  SICERAM SA SIGHISOARA
Trimestrul II  2012

SC SICERAM SA se conformeaza legislatiei actuale de mediu si oricaror schimbari / modificari survenite in legislatia romana sau europeana referitoare la procesele si activitatile desfasurate.

SC SICERAM SA   se preocupa permanent de imbunatatirea performantelor sale de calitate si mediu, de prevenirea poluarii, promovind o politica de reducerea  impactului negativ ale activitatilor sale asupra mediului fara a afecta calitatea lucrarilor efectuate

Conducerea societatii acorda o atentie deosebita protectiei si conservarii mediului inconjurator prin:

– respectarea legislatiei in domeniul mediului si acolo unde este posibil atingerea unor performante de referinta in domeniul ceramicii pentru constructii.

– Minimalizarea impactului general asupra mediului de produsele si procesele noastre printr-o utilizare eficienta a energiei, gazului metan,materiilor prime si materialelor in toate activitatile noastre.

– Monitorizarea permanenta a tuturor proceselor si aplicarea celor mai bune metode de operare a instalatiilor si echipamentelor.

– Reducerea, colectarea separata, valorificarea sau refolosirea deseurilor reciclabile de hartie, carton,plastic,lemn,metale.

 

– Comunicarea si colaborarea sincera si transparenta cu angajatii, partenerii, clientii, furnizorii, institutiile publice si comunitatea locala in ceea ce priveste protectia mediului

– Dezvoltarea in randul angajatilor nostrii, prin instruire permanenta, a unei culturii de protejare si respect a mediului in care isi desfasoara activitatea, deviza noastra fiind “Construieste  CA SA  traiesti  in armonie cu natura”.

 

In cadrul societatii ,avem implementat un sistem de management al calitatii conform SR EN 9001/2008; prin care s-a elaborat procedurii pentru ca  intreg personalul sa fie constientizat asupra  importantei conformitatii cu cerintele de mediu impunse prin autorizatia integrata de mediu.

Monitorizarea activitatii

Calitatea factorilor de mediu,aer/apa/sol este  controlata prin activitatea desfasurata de societate prin determinarile efectuate de catre Laboratoare specializate  si acreditate conform SR EN 17025 / 2005, conform cerintelor impunse prin actele de reglementare.

Se monitorizeza :  calitatea aerului astfel:  emisiile in atmosfera de la surse fixe calitatea apelor de la canalizare din incinta societatii, evacuarile directe prevazute in Autorizatia  de Gospodarire a Apelor,conform frecventelor prevazute in autorizatia Integrata de Mediu.

Activitatea SC SICERAM SA este monitorizata periodic prin inspectii de specialitate ale reprezentantilor ARPM Sibiu, APM Mures ,Garda Nationala de Mediu-Comisariatul judetean Targu Mures,  Directia Apelor Mures. In urma inspectiilor sunt intocmite Procese Verbale/Note de constatare/Rapoarte de inspectie.

Informatii referitoare la gradul de respectare a cerintelor legale privind mediul:

1. Emisiile in aer: valori limita/grad de respectare

Parametrii                    Limite admise                      Grad de conformare

 

E pulberi                24,4 mg/Nmc                              reglaje

 

ESox                     500 mg/Nmc                              Ok

E NOx                  250 mg/Nmc                               Ok

E flor                       5   mg/Nmc                              Ok

E cloruri                 30 mg/Nmc                               Ok

2 Apa evacuata la canalizare, conditii impuse  de legislatia in vigoare / mod de respectare

Parametrii                Valori admise            Grad de respectare

Ph                                    6.5- 8.5                      Ok

Materii in suspensie       350.0 mg/l                   Ok

CB O5                           300.0  mg/l                   Ok

CCOCr                           500.0 mg/l                   Ok

Substante extractibile      30   mg/l                    Ok

2. Apa pluviala

Materii in suspensie        72.2  mg/l                 se curata desnisipatorul

Produse petroliere             5  mg/l                   Ok

3. Evidenta, gestiunea si managementul deseurilor

Ctegorie deseu Cantitate generate
Trim I 2012
Cantitate valorificata sau predate spre gestionare
Deseu metale 0 tone  0 tone
Deseu plastic 0,03 tone 0,03 tone
Deseu carton,hirtie 0,56 tone 6,56 tone
Deseu produse arse 1232 tone 556 tone
Deseu lemn 0 tone 0 tone
Deseu menajer 30 mc  30 mc

In vederea gestionarii in bune conditii si conform cu legislatia in vigoare, SC SICERAM SA, a incheiat contracte de prestari servicii cu societati care activeaza in domeniul colectarii,reciclarii si valorificarii deseurilor.

Va stam la dispozitie pentru  detalii si alte informatii, cat si pentru sugestiile  si propunerile  dumneavoastra.

Persona de contact :Florin Lazar
Tel: 0265772250/int 127
e-mail; office@siceram.ro

Descarcă PDF