Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/r42419sice/public_html/wp/wp-includes/post-template.php on line 275

GDPR

 

Declaraţie privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi confidenţialitatea datelor

Siceram S.A. se angajează să acţioneze într-o manieră deschisă şi transparentă şi în conformitate cu
legile şi reglementările aplicabile, şi în special cu Regulamentul 2016/679 privind protecţia persoanelor
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor
date.

 

Persoane fizice vizate

Siceram SA prelucrează date cu caracter personal referitor la următoarele categorii de persoane fizice:

 • foşti sau actuali clienţi, potenţiali clienţi, persoane cu care Siceram SA derulează tranzacţii
  ocazionale;
 • persoanele de contact, colaboratorii, angajaţii şi/sau persoanele fizice desemnate de către un
  client/partener contractual/furnizor al Siceram SA;
 • reprezentanţii legali sau convenţionali, codebitori sau fideiusori ai celor de mai sus;
 • angajaţii, administratorii, colaboratorii şi acţionarii Siceram SA;
 • candidaţii pentru posturi în cadrul Siceram SA;
 • vizitatorii site-urilor Siceram SA
  Scopurile în care se face prelucrarea datelor
  Siceram SA prelucrează date cu caracter personal pentru următoarele scopuri:
 • îndeplinirea obligaţiilor legale;
 • executarea şi îmbunătăţirea serviciilor oferite prin aplicaţiile informatice;
 • cunoaşterea clientelei în vederea prevenirii spălării banilor şi combaterii finanţării terorismului;
 • prevenirea fraudelor şi garantarea confidenţialităţii prin verificarea autenticităţii actului de
  identitate prezentat;
 • raportarea tranzacţiilor;
 • realizarea de audituri şi investigaţii interne;
 • gestiunea administrativ-financiară;
 • gestionarea conflictelor de interese;
 • asigurarea securităţii în incintele Siceram SA;
 • păstrarea şi arhivarea documentelor;
 • implementarea măsurilor de securitate a datelor cu caracter personal.
 • încheierea şi executarea contractelor, furnizarea produselor şi serviciilor (inclusiv servicii online);
 • optimizarea serviciilor;
 • recuperarea creanţelor;
 • constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi ale Siceram SA în instanţă;
 • gestionarea reclamaţiilor şi sesizărilor;
 • proiectarea, dezvoltarea, testarea şi utilizarea sistemelor informatice şi a serviciilor IT (inclusiv stocarea bazelor de date în ţară sau în străinătate);
 • implementarea măsurilor de securitate a datelor cu caracter personal (inclusiv prin realizarea de copii de siguranţă);
 • statistică;
 • reclamă şi publicitate;
 • marketing direct, prin comunicarea de informaţii şi/sau oferte personalizate cu privire la produse, servicii şi activităţi ale Siceram SA şi/sau ale partenerilor acestuia, precum şi efectuarea de către Siceram SA, direct sau prin partenerii contractuali ai acesteia, a studiilor de marketing cu privire la produsele, serviciile şi activităţile actuale şi/sau viitoare ale Siceram SA şi/sau ale partenerilor acesteia;

 

Categoriile de date cu caracter personal vizate

Siceram SA colectează şi prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • informaţii de contact, nume, prenume, semnătura, telefon, e-mail, adresa, profesia;
 • informaţii despre produsele/serviciile achiziţionate;
 • date colectate când vizitaţi site-ul nostru, inclusiv prin cookie-uri şi alte date colectate automat –
  date rezultate din utilizarea aplicaţiilor puse la dispoziţie de către Siceram SA;
 • cu privire la angajaţii/colaboratorii/administratorii/candidaţii Siceram SA – date de formare profesională – diplome – studii, date privind istoricul angajărilor, funcţie, ID utilizator, salarii şi bonusuri acordate, informaţii privind monitorizarea activităţii, training-uri, obisnuinţe/preferinţe/comportament, teste, chestionare, neconcordanţe, imagine, serie şi număr buletin/paşaport, cod numeric personal, date privind starea de sănătate, religia, date privind săvârşirea de infracţiuni/condamnări penale/măsuri de siguranţă, date privind sancţiuni disciplinare, date cu caracter personal care pot rezulta în cursul cercetărilor disciplinare, precum şi orice alte categorii de date pe care angajaţii/candidaţii ni le furnizează în mod direct.

Categoriile de destinatari ai datelor

Siceram SA poate să dezvăluie datele dumneavoastră cu caracter personal, în măsura în care este necesar, către următoarele categorii de destinatari:

 • autorităţilor publice locale / centrale;
 • salariaţilor/împuterniciţilor care asistă Siceram SA în activităţile de prelucrare, afiliaţilor
  Siceram SA şi/sau partenerilor contractuali;
 • băncilor, investitorilor;
 • furnizorilor de servicii de procesare a datelor, telecomunicaţii, arhivare, audit, etc.
  Drepturile prevăzute de legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal pentru persoana vizată şi condiţiile în care pot fi exercitate Siceram SA respectă drepturile pe care legislaţia aplicabilă în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal le conferă persoanelor vizate, respectiv:
 • dreptul la informare
 • dreptul de acces la date
 • dreptul la rectificare
 • dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)
 • dreptul la restricţionarea prelucrării
 • dreptul la portabilitatea datelor
 • dreptul de opoziţie la prelucrarea datelor
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate

Drepturile mai sus menţionate pot fi exercitate prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate, la sediul Siceram SA din Sighişoara, str. Viilor, nr. 123, jud. Mureş, sau prin transmiterea unui e-mail către Siceram SA la următoarea adresă de e-mail: office.siceram@leier.ro

Persoanele vizate au de asemenea dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanţelor competente.

 

Documentul poate fi descarcat in format PDF: Declaratie Siceram de Informare GDPR