Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/r42419sice/public_html/wp/wp-includes/post-template.php on line 275

Anunt Mediu

S.C. SICERAM S.A. titular al proiectului  “EXTRAGERE ARGILA COMUNA DIN CARIERA BODOC”,  anunta publicul interesat asupra luari deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Covasna, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru proiectul “EXTRAGERE ARGILA COMUNA DIN CARIERA BODOC”,  propus a fi amplasat in com. Bodoc jud Covasna, titular SC SICERAM SA.

1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Covasna, Sfantu Gheorghe, Bd. Grigore Balan, nr. 10, de luni pina joi, intre orele 11:00 – 14:00  precum si pe adresa internet, http://apmcv.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pina la data de 04.12.2012.