Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/r42419sice/public_html/wp/wp-includes/post-template.php on line 275

Adunarea Generala Extraordinară a Actionarilor S.C. SICERAM S.A.

Consiliul de Administratie al S.C. SICERAM S.A.cu sediul in Sighisoara, str. Viilor, nr.123 convoaca Adunarea Generala Extraordinara  a Actionarilor pentru data de   16.01.2019,ora  1300, la sediul societatii  cu  urmatoarea 

 

   Ordine de zi :

  1. Desfiintarea punctului de lucru Tg Jiu,
  2. Eliminarea din statutul societatii a articolului 8 cu urmatorul continut:

Dreptul de propietate asupra actiunilor nominative se transmite doar intre actionarii societatii potrivit “Regulamentului de transmitere al dreptului de propietate asupra actiunilor SC SICERAM SA”, adoptat de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 24.03.2004, care face parte integranta din prezentul statut  si contract de societate.

  1. Eliminarea din statutul societatii a articolului 9 cu urmatorul continut:

Actiunile se transmit prin mostenire potrivit dispozitiilor prevazute in “Regulamentul de transmitere al dreptului de propietate asupra actiunilor SC SICERAM SA”.

 

  In cazul neindeplinirii cvorumului legal Adunarea Generala Extraordinara  a Actionarilor va avea loc pe data de 17.01.2019, ora 1300, la sediul societatii.