Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/r42419sice/public_html/wp/wp-includes/post-template.php on line 275

Relatii actionariat

Anunt rezultate vot AGA 15.09.2020

14.08.2020 -DOCUMENTE privind Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii (AGEA) pentru data de 15 septembrie 2020, cu începere de la ora 13:00

Actionarii/creditorii persoane fizice vor putea accesa materialele parolate de mai jos dupa obtinerea parolei. In acest scop se vor putea adresa prin email insotit de o copie scanata a actului de identitate la actionariat.siceram@leier.ro. Persoanele juridice sau creditorii se vor adresa in acelasi scop prin email insotit de o copie scanata a unui certificat constatator emis de Registrul Comertului ( nu mai vechi de 30 de zile) si copia scanata a actului de identitate al reprezentantului legal.

2017_Situatii financiare si rapoarte Brikston

2017_Situatii financiare si rapoarte Siceram S.A

2018_Situatii financiare si rapoarte Brikston

2018_Situatii financiare si rapoarte Siceram S.A

Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Siceram din 15.09.2020

2019_Situatii financiare si rapoarte Brikston

2019_Situatii financiare si rapoarte Siceram S.A

Evidenţa contractelor încheiate de Brikston Construction Solutions S.A. cu valori depăşind 10.000 lei fiecare şi aflate în curs de executare

Evidenţa contractelor încheiate de SICERAM S.A. cu valori depăşind 10.000 lei fiecare şi aflate în curs de executare

Informare a Consiliilor de Administratie Brikston si Siceram privind modificari semnificative

Lista imobilelor deținute de către Siceram SA

Proiectul de Fuziune Brikston si Siceram

Raport de expertiza contabila extrajudiciara-Fuziune

Raportul Consiliilor de Administratie Brikston si Siceram asupra Proiectului de Fuziune

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (AGOA) pentru data de 15 iunie 2020, cu începere de la ora 11:30 și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății (AGEA) pentru data de 15 iunie 2020, cu începere de la ora 12:00

Actionarii persoane fizice vor putea accesa materialele parolate de mai jos dupa obtinerea parolei. In acest scop se vor putea adresa prin email insotit de o copie scanata a actului de identitate la actionariat.siceram@leier.ro. Persoanele juridice se vor adresa in acelasi scop prin email insotit de o copie scanata a unui certificat constatator emis de Registrul Comertului ( nu mai vechi de 30 de zile) si copia scanata a actului de identitate al reprezentantului legal.

Hotărâre AGEA nr. 1
Hotarare AGOA nr.1

Convocatorul Adunarii Generale

Buletin de vot prin corespondenţă pentru AGOA

Buletin de vot prin corespondeţă pentru AGEA

RAPORT-AUDIT-SICERAM-2019

Note-19

Proiect Buget de Venituri si Cheltuieli pentru 2020

Propunere distribuire profit

RAP CA 2019