Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/r42419sice/public_html/wp/wp-includes/post-template.php on line 275

Relatii actionariat

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (AGOA) pentru data de 15 iunie 2020, cu începere de la ora 11:30 și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății (AGEA) pentru data de 15 iunie 2020, cu începere de la ora 12:00

Actionarii persoane fizice vor putea accesa materialele parolate de mai jos dupa obtinerea parolei. In acest scop se vor putea adresa prin email insotit de o copie scanata a actului de identitate la actionariat.siceram@leier.ro. Persoanele juridice se vor adresa in acelasi scop prin email insotit de o copie scanata a unui certificat constatator emis de Registrul Comertului ( nu mai vechi de 30 de zile) si copia scanata a actului de identitate al reprezentantului legal.

Hotărâre AGEA nr. 1
Hotarare AGOA nr.1

Convocatorul Adunarii Generale

Buletin de vot prin corespondenţă pentru AGOA

Buletin de vot prin corespondeţă pentru AGEA

RAPORT-AUDIT-SICERAM-2019

Note-19

Proiect Buget de Venituri si Cheltuieli pentru 2020

Propunere distribuire profit

RAP CA 2019