Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/r42419sice/public_html/wp/wp-includes/post-template.php on line 275

GDPR

 

Declaraţie privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi confidenţialitatea datelor

Brikston Constuction Solution S.A. se angajează să acţioneze într-o manieră deschisă şi transparentă şi în conformitate cu legile şi reglementările aplicabile, şi în special cu Regulamentul 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

 

Persoane fizice vizate

Brikston Constuction Solution S.A. prelucrează date cu caracter personal referitor la următoarele categorii de persoane fizice:

 • foşti sau actuali clienţi, potenţiali clienţi, persoane cu care Brikston derulează tranzacţii ocazionale;
 • persoanele de contact, colaboratorii, angajaţii şi/sau persoanele fizice desemnate de către un client/partener contractual/furnizor al Brikston;
 • reprezentanţii legali sau convenţionali,codebitori sau fideiusori ai celor de mai sus;
 • angajaţii, administratorii, colaboratorii şi acţionarii Brikston;
 • candidaţii pentru posturi în cadrul Brikston;
 • vizitatorii site-urilor Brikston Constuction Solution S.A.
 • Scopurile în care se face prelucrarea datelor

  Brikston Constuction Solution S.A. prelucrează date cu caracter personal pentru următoarele scopuri:

 • îndeplinirea obligaţiilor legale;
 • executarea şi îmbunătăţirea serviciilor oferite prin aplicaţiile informatice;
 • cunoaşterea clientelei în vederea prevenirii spălării banilor şi combaterii finanţării terorismului;
 • prevenirea fraudelor şi garantarea confidenţialităţii prin verificarea autenticităţii actului de identitate prezentat;
 • raportarea tranzacţiilor;
 • realizarea de audituri şi investigaţii interne;
 • gestiunea administrativ-financiară;
 • gestionarea conflictelor de interese;
 • asigurarea securităţii în incintele Brikston Constuction Solution S.A.
 • păstrarea şi arhivarea documentelor;
 • implementarea măsurilor de securitate a datelor cu caracter personal.
 • încheierea şi executarea contractelor, furnizarea produselor şi serviciilor (inclusiv servicii online);
 • optimizarea serviciilor;
 • recuperarea creanţelor;
 • constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi ale Brikston Constuction Solution S.A. în instanţă;
 • gestionarea reclamaţiilor şi sesizărilor;
 • proiectarea, dezvoltarea, testarea şi utilizarea sistemelor informatice şi a serviciilor IT (inclusiv stocarea bazelor de date în ţară sau în străinătate);
 • implementarea măsurilor de securitate a datelor cu caracter personal (inclusiv prin realizarea de copii de siguranţă);
 • statistică;
 • reclamă şi publicitate;
 • marketing direct, prin comunicarea de informaţii şi/sau oferte personalizate cu privire la produse,servicii şi activităţi ale Brikston şi/sau ale partenerilor acestuia, precum şi efectuarea de către Brikston, direct sau prin partenerii contractuali ai acesteia, a studiilor de marketing cu privire la produsele, serviciile şi activităţile actuale şi/sau viitoare ale Brikston şi/sau ale partenerilor acesteia;

 

Categoriile de date cu caracter personal vizate

Brikston Constuction Solution S.A. colectează şi prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • informaţii de contact, nume, prenume, semnătura, telefon, e-mail, adresa, profesia;
 • informaţii despre produsele/serviciile achiziţionate;
 • date colectate când vizitaţi site-ul nostru, inclusiv prin cookie-uri şi alte date colectate automat – date rezultate din utilizarea aplicaţiilor puse la dispoziţie de către Brikston;
 • cu privire la angajaţii/colaboratorii/administratorii/candidaţii Brikston – date de formare profesională – diplome – studii, date privind istoricul angajărilor, funcţie, ID utilizator, salarii şi bonusuri acordate, informaţii privind monitorizarea activităţii, training-uri, obisnuinţe/preferinţe/comportament, teste, chestionare, neconcordanţe, imagine, serie şi număr buletin/paşaport, cod numeric personal, date privind starea de sănătate, religia, date privind săvârşirea de infracţiuni/condamnări penale/măsuri de siguranţă, date privind sancţiuni disciplinare, date cu caracter personal care pot rezulta în cursul cercetărilor disciplinare, precum şi orice alte categorii de date pe care angajaţii/candidaţii ni le furnizează în mod direct.

Categoriile de destinatari ai datelor

Brikston poate să dezvăluie datele dumneavoastră cu caracter personal, în măsura în care este necesar, către următoarele categorii de destinatari:

 • autorităţilor publice locale / centrale;
 • salariaţilor/împuterniciţilor care asistă compania în activităţile de prelucrare, afiliaţilor Brikston şi/sau partenerilor contractuali;
 • băncilor, investitorilor;
 • furnizorilor de servicii de procesare a datelor, telecomunicaţii, arhivare, audit, etc.
  Drepturile prevăzute de legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal pentru persoana vizată şi condiţiile în care pot fi exercitate Brikston respectă drepturile pe care legislaţia aplicabilă în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal le conferă persoanelor vizate, respectiv:
 • dreptul la informare
 • dreptul de acces la date
 • dreptul la rectificare
 • dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)
 • dreptul la restricţionarea prelucrării
 • dreptul la portabilitatea datelor
 • dreptul de opoziţie la prelucrarea datelor
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate

Drepturile mai sus menţionate pot fi exercitate prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate, la sediul sediul Brikston, punct de lucru Sighişoara, str. Viilor, nr. 123, jud. Mureş, sau prin transmiterea unui e-mail la următoarea adresă de e-mail: office.siceram@leier.ro

Persoanele vizate au de asemenea dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanţelor competente.

 

Documentul poate fi descarcat in format PDF: Declaratie de Informare GDPR