Sistemul de zidării Termobloc®

Putem afirma, fără riscul de a fi contrazişi, că istoria construcţiilor este legată indisolubil de tehnologia zidăriei. Până la descoperirea betonului, practic toate marile lucrări de arhitectură, inginereşti sau militare au fost realizate din zidărie ceramică cu preponderenţă, sau din piatră.

Chiar dacă după descoperirea betonului armat s-a constatat o relativă reducere a volumului de construcţii din ceramică. În ultima perioadă de timp, ţinând cont şi de limitarea resurselor energetice, s-au deschis noi orizonturi zidăriei ceramice ca material de construcţii adaptat unor exigenţe diferite. S.C. SICERAM S.A. produce o gamă largă de materiale pentru zidării ceramice, de la banala caramidă plină, până la revoluţionarul sistem TERMOBLOC®, planşee ceramice şi, în viitorul apropiat va produce şi boiandrugi.

 

Sistemul de zidării Termobloc prezintă avantaje nete faţă de zidăria clasică:

» asigură o izolaţie termică şi fonică superioare, atât ca urmare a volumului mai mare de goluri, cât şi a preciziei dimensionale
» economii importante de materiale (mortar), transport şi manoperă
» rezistenţa la compresiune asigură satisfacerea oricăror exigenţe
» raportul calitate/preţ este optim.

Pentru ca produsele noastre să corespundă în totalitate exigenţelor dumneavoastră, trebuie respectate anumite reguli la pusul în operă, astfel:

1. Zidăria poate să aibă funcţie portantă sau neportantă.

Grosimea minimă a pereţilor portanţi este de 25 cm. La stabilirea grosimii pereţilor exteriori trebuie ţinut cont de exigenţele privind izolaţia termică, fonică şi protecţia împotriva incendiilor. Este recomandat ca în zonele cu seismicitate ridicată să fie utilizate pentru zidării portante numai produsele cu un volum de goluri sub 50%. Cele cu volum de goluri sub 60% se pot folosi pentru zidării portante în în zonele cu risc seismic scăzut.

Produse cu volum de goluri peste 60% se vor folosi doar pentru zidării neportante. Soluţia cea mai utilizată este: zid exterior de 30 cm din TERMOBLOC T30, soluţie care, totuşi, nu este cea mai bună din punct de vedere al izolaţiei termice pentru condiţiile climaterice de la noi. Soluţia optimă din acest punct de vedere, considerăm a fi zidul exterior de 38 cm din TERMOBLOC T38.

Soluţia ideală poate fi un zid dublu: la interior din TERMOBLOC® T30, un rost de aer sau o izolaţie de 4-5 cm, iar la exterior TERMOBLOC® T12 sau, dacă se doreşte eliminarea tencuielii, o caramidă care să corespundă exigenţelor unei zidării aparente.

2. Alegerea mortarelor de zidărie

Este determinată de exigenţele fizico-mecanice ale elementului de zidărie, în funcţie de rolul său în construcţie şi a poziţiei acestuia (subsol, elevaţie, interior sau exterior).

Rolul mortarului este de a lega blocurile ceramice prin intermediul adeziunii şi frecării, realizându-se astfel zidăria ca un material compus, monolit. Prin intermediul mortarului se transmit şi se repartizează uniform eforturile în zidărie. Având în vedere absorbţia de apă relativ ridicată a ceramicii, recomandăm un mortar mai bogat în var, cu o granulaţie mai fină şi cu eventuale adaosuri de plastifianţi, mărindu-se astfel capacitatea de reţinere a apei şi implicit lucrabilitatea.

Rezistenţele mari ale zidăriei se obţin prin utilizarea unor rosturi orizontale de mortar cât mai reduse şi la un raport cât mai mic între grosimea şi înălţimea rândului. În practică grosimea rostului orizontal trebuie să fie cât mai uniformă şi să nu depăşească 10 mm. O depăşire cu 30% a grosimii rostului poate sa reducă rezistenţa zidăriei cu aproximativ 15%. Rosturile de mortar, atât orizontale cât şi verticale, pot fi şi întrerupte în aşa fel încât să formeze două şiruri paralele cu o distanţă maximă de 1/3 din grosimea zidului. O întrerupere a mortarului chiar numai de 10 mm poate duce la o îmbunătăţire a caracteristicilor termice ale peretelui. În acest caz, la zidăriile portante, trebuie urmarită riguros calitatea mortarului. Grosimea rostului de vertical nu va depaşi 15 mm. Elementele de zidării se vor monta în aşa fel încât sa se asigure legături între rândurile succesive.

3. Este bine ca în proiectare să se ţină cont de dimensiunile elementelor de zidărie

Pentru a preîntâmpina prea multe tăieri, în aşa fel încât un rând să fie format numai din cărămizi întregi, iar înălţimea clădirii să fie un multiplu din înălţimea elementului plus mortarul. În cazul în care, pentru a se ajunge la cota dorită este necesară o distanţă mai mică decât înălţimea cărămizii, se va utiliza acelaşi tip de cărămidă, tăiată până la înălţimea necesară. Nu este recomandată utilizarea altui tip de cărămidă. În zonele de sprijin, ca de exemplu boiandrugi, lungimea de sprijin trebuie să fie de minim 2/3 din grosimea zidului, iar la suprafaţa de contact elementele din margine trebuie să fie întregi.

4. Când produsele se montează în cadre de beton armat

Acesta din urmă trebuie izolat, de regulă printr-un material de acelaşi tip cu zidăria pentru a se evita formarea unei punţi termice, iar pentru a evita apariţia fisurilor se va aplica o plasă de sârmă sau din fibră de sticlă.

5. Tencuielile se execută in trei straturi

Numai după ce s-a produs tasarea zidăriei la anumite intervale de aşteptare (conform schiţei de mai jos).

6. Este recomandabil ca elementele de zidărie să fie protejate, de ploaie în special

Atât la depozitare cât şi pe timpul punerii în operă. Apa odată înfiltrată în produs poate crea probleme chiar şi în timp, deoarece, odată cu punerea în operă a produsului aceasta se elimină cu dificultate.

7. Zidăria din ceramică prezintă o anumită permeabilitate la vapori

Faptul că ea respiră fiind o caracteristică importantă pentru sănătatea şi confortul dumneavoastră. Această calitate poate fi anulată prin utilizarea de mortare plastice sau alte materiale ce se aplică în scopul izolării termice, impermeabile sau foarte rezistente la trecerea vaporilor, fapt ce poate avea efecte negative inclusiv asupra imobilului.