Warning: Illegal string offset 'src' in /home/r42419sice/public_html/wp/wp-content/plugins/jetpack/functions.opengraph.php on line 293

Adunarea Generala Extraordinară a Actionarilor S.C. SICERAM S.A.

Consiliul de Administratie al S.C. SICERAM S.A.cu sediul in Sighisoara, str. Viilor, nr.123 convoaca Adunarea Generala Extraordinara  a Actionarilor pentru data de   16.01.2019,ora  1300, la sediul societatii  cu  urmatoarea       Ordine de zi : Desfiintarea punctului de lucru Tg Jiu, Eliminarea din statutul societatii a articolului 8 cu urmatorul continut: Dreptul de propietate asupra actiunilor […]

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. SICERAM S.A.

Consiliul de Administratie al S.C. SICERAM S.A.cu sediul in Sighisoara, str. Viilor, nr.123 convoaca Adunarea Generala Ordinara  a Actionarilor pentru data de   16.01.2019,ora  1200, la sediul societatii  cu  urmatoarea       Ordine de zi : Repartizarea rezultatului raportat din beneficiul anilor precedenti,     In cazul neindeplinirii cvorumului legal Adunarea Generala Ordinara  a Actionarilor va avea […]