Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. SICERAM S.A.

Consiliul de Administratie al S.C. SICERAM S.A.cu sediul in Sighisoara, str. Viilor, nr.123 convoaca Adunarea Generala Ordinara  a Actionarilor pentru data de   16.01.2019,ora  1200, la sediul societatii  cu  urmatoarea 

 

   Ordine de zi :

  1. Repartizarea rezultatului raportat din beneficiul anilor precedenti,

 

  In cazul neindeplinirii cvorumului legal Adunarea Generala Ordinara  a Actionarilor va avea loc pe data de 17.01.2019, ora 1200, la sediul societatii.